1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พิมพ์

คณะผู้จัดทำเว็บไซต์วัดป่าเจริญราช

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
๑) พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช
๒) พระมหารพีภัทร วชิรปญฺโญ เลขานุการศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม
๓) เอกอัครราชทูต พลเดช วรฉัตร สถานทูตไทยประจำประเทศศรีลังกา

คณะที่ปรึกษา
๑) อ.ดรุณี พัวพันธ์สกุล 
๒) คุณกมลาศ ภูวชนาธิพงศ์
๓) คุณบุษรัตน์ มกรแก้วเกยูร
๔) ร.ต.ต ภูวนาท กำไรรักษา

คณะผู้จัดทำเว็บไซต์
๑) อ.ญาณภัทร ยอดแก้ว ผู้ตรวบสอบข้อมูลและภาษาบาลี
๒) อ.แพรภัทร ยอดแก้ว ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
๓) คุณศราวุฒิ คำเทพ เนื้อหาข้อมูลทั้งหมดจากทางวัดและติดต่อประสานงาน
๔) น.ส.ภาวินี คงสอน เรียบเรียงข้อมูล
๕) นายภูธนภาม(ภาคภูมิ) เขียวชะอุ่ม ออกแบบ-เขียนและพัฒนาเว็บไซต์

ขาดตกบกพร่องรายชื่อท่านใดหรือผิดพลาดใดๆ ทางคณะศิษย์ ขอกราบประทานอภัย และขออโหสิกรรมไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

เว็บไซต์แห่งนี้ www.veeranon.com ได้รับอนุญาตจากหลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโทโดยตรง
ให้จัดทำขึ้นมาตามวัตถุประสงค์ของหลวงพ่อครับ
รายละเอียดความเป็นมาขอดึงมาจากfacebookแล้วกันครับ
>> ข้อความในใจจากใจAdmin <<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายนามผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ปีที่ ๓ (ปี ๕๕)
๑) คุณเหรียญทอง ลาภศรีสวัสดิ์ ๑,๐๐๐ บาท
๒) คุณธัญฑ์มรรฆศ์ สุนันท์กิ่งเพชร ๑,๐๐๐ บาท
๓) คุณฉัตรปวีณ์ ดิลกเรืองพงศ์ ๑,๐๐๐ บาท
รวมเป็น ๓,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายในตอนนี้
ของปี ๒๕๕๕
๑) จดโดเมน veeranon.com เป็นระยะเวลา ๙ ปี ๒,๖๐๑ บาท
๒) เช่าโฮสติ้ง ๔,๕๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๓ ปี (คงเหลือ ๑,๔๐๐ บาท)
๓) เช่าโฮสทีวีสตีมมิ้ง ๖๐๐ บาท (๑ เดือน ช่วงค่ายพุทธบุตร) จาก smilehost
๔) จัดซื้ออุปกรณ์ต่อพวงและกล้องเว็บแคมสำหรับถ่ายทอดช่วงค่ายพุทธบุตร ๘๐๐ บาท
ยอดคงเหลือทั้งหมด ๐ บาท
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายนามผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ปีที่ ๒ (ปี ๕๔)
๑) ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
๓,๐๐๐ บาท 
๒) พี่ปู ๒,๐๐๐ บาท
๓) คุณชลิต ธนันณัฏฐ์ ๑,๐๐๐ บาท
๔) พระมหารพีภัทร ๕๐๐ บาท
๕) ญาณภัทร อ.แพรภัทร ยอดแก้ว ๕๐๐ บาท
๖) อ.ปนัดดา เขียวชะอุ่ม ๓๐๐ บาท
รวมเป็น ๗,๓๐๐ บาท

ค่าใช้จ่าย
ของปี ๒๕๕๔
๑) จดโดเมนและเช่าโฮสติ้ง ๒,๘๕๐ บาท (๑ ปี)
คงเหลือ ๔,๔๕๐ บาท ยกยอดจากปีที่แล้วมารวมด้วยเป็น ๕,๔๙๑ บาท (ยอดทั้งหมด ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายนามผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค
ปีที่ ๑ (ปี ๕๓)
๑) คุณฉวี บุญจันทร์ ๓๐๐ บาท
๒) คุณบำรุง บุญจันทร์ ๑๐๐ บาท
๓) คุณปราณี เขียวชะอุ่ม ๒๐๐ บาท
๔) อ.แพรภัทร ยอดแก้ว ๒๐๐ บาท
๕) อ.อังคณา ใจเหิม ๑๐๐ บาท
๖) ร.ต.ต. ภูวนาท กำไรรักษา ๕๐๐ บาท
๗) อ.พณภณ คำเกิดพงษ์ ๒,๒๐๐ บาท
๘) อ.เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร ๕๐๐ บาท
๙) คุณชลิตและคุณปติมา ธนันณัฏฐ์ ๑,๐๐๐ บาท
๑๐)อ.ปนัดดา ปาจะกัง ๒๐๐ บาท
๑๑)อ.พรทิพภา อินทปัญญา ๒๐๐ บาท
รวมเป็น ๕,๕๐๐ บาท

ค่าใช้จ่าย
ของปี ๒๕๕๓
๑) จดโดเมน ๓๔๙ บาท (๑ ปี)
๒) เช่าโฮสติ้ง ๒,๙๐๐ บาท (๑ ปี)
๓) โฮสทีวีสตีมมิ้ง ๕๐๐ บาท (๑ เดือน)
๔) กล้องเว็บแคมสำหรับถ่ายทอดออนไลน์ ๓๙๐ บาท
๕) สายโทรศัพท์ ๓๒๐ บาท
รวม ๔,๔๕๙ บาท คงเหลือ ๑,๐๔๑ บาท
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ ขอให้ทุกๆท่านที่ร่วมบุญนี้มีความคล่องตัวในทุกๆ ด้าน  ขอให้สุขสมปราถนาในทุกๆ สิ่งที่หวัง ขอให้พ้นจากเหตุเภทภัย คนพาล พบแต่กัลยาณมิตรที่ดี ขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม ใครหวังทางธรรมแบบไหน ขอให้สมปราถนาแบบนั้น หวังพุทธภูมิก็ขอให้ถึง หวังนิพพานก็ขอให้ถึง ถ้ายังไม่ถึงเพียงใด ขอคำว่า ไม่มี ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เข้าใจ ไม่เหลือ ไม่พอ ไม่สำเร็จ คำว่าอุปสรรค ยากจน อด ยาก อยาก หม่นหมอง ลำบาก ท้อแท้ พ่ายแพ้ จงอย่ามี แก่ท่านทั้งหลายด้วย เทอญ
 

คอมเมนต์ 

 
+2 # ๒๕๕๓-๐๙-๑๙
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ในทุก ๆ บุญด้วยค่ะ สาธุ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+2 # Rasa Wetherill ๒๕๕๓-๑๐-๐๔
Anumo tana satu ka
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # ๒๕๕๔-๐๙-๒๒
สาธุ อนุโมทนาบุญ ด้วยคะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # ๒๕๕๔-๐๙-๒๖
ขออนุโมทนาบุญด้วยจ๊ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

การส่งความคิดเห็นของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์เป็นดุลพินิจของทีมงานนะครับเพื่อง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง, แก้ไข, เพิ่ม, หรือลบความคิดเห็นของคุณเหล่านี้และบางส่วนของข้อตกลงการใช้งานได้ตลอดเวลา โดยขออนุญาตไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับ สำหรับท่านใดอยากแก้ไขคอมเม้นท์ตัวเองต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับถึงจะแก้ไขปรับแต่งได้

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


เมนูหลัก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกใหม่
*ลืม รหัสผ่าน หรือ ชื่อผู้ใช้

ตัวนับสถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้896
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1579
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้896
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว19475
mod_vvisit_counterเดือนนี้43047
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว67184
mod_vvisit_counterทั้งหมด981894

Your IP: 204.236.226.210
วันนี้ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๖

Bookmark


ธรรมะบรรยาย วีดีโอธรรมะ หนังสือธรรมะ รวมรูปภาพ
 
คิดดี พูดดี ทำดี ชีวีมีแต่สุข ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกๆท่าน
Youtube วัดป่าเจริญราช
Facebook วัดป่าเจริญราช