1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ภาพพิธีมหาพุทธาภิเษก สมเด็จพระพุทธมหาจักรพรรดิศรีรัตนมงคล

พิมพ์

เขียนโดย Admin วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ภาพพิธีมหาพุทธาภิเษก สมเด็จพระพุทธมหาจักรพรรดิศรีรัตนมงคล 13/05/2554

 

คอมเมนต์ 

 
+2 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
อิอิอิ...

แม้จะเลยวันมาแล้ว Dekwatpa07 ก็ขออนุญาต นำภาพ
บาตรน้ำมนต์ที่มีโอกาสได้ถ่าย จากบาตรของพระเกจิเถราจารย์หลายรูป มาลงไว้ให้ชมกัน...

ถือเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลแล๊ะกัน และโปรดใช้วิจารณญาณในการชม...

ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
นี่ก็ด้วย ...

ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
นี่อีกบาตร...


ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
อันนี้ก็ใช่...

ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
อันนี้ น้ำตาเทียนก่อนหยดลงบาตรจากมุมนอก...

ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
อีกมุมหนึ่ง จากมึมนอก...

ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
ตรงไม่ตรงไม่ทราบ...

แต่หลายๆบาตร เพื่อนๆของ Dekwatpa07 หลายคน
เอาไปตีเป็นเลขได้ตรงกัน แถมยังได้ตังค์มาทำบุญ
เข้าวัดได้อีกหลายบาท...

เสียดายที่ Dekwatpa 07 ไม่เล่นหวยใต้ดิน...

ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
พระเกจิเถราจารย์ ที่ได้กรุณาเมตตาเข้าร่วมในพิธี
แม้จะมาไม่ครบทุกรูป ตามที่ระบุไว้ในเอกสารเผยแพร่งาน

แต่ในงานก็ได้รับเมตตาจากพระเกจิหลาย ๆรูป ที่ไปร่วมงาน
ได้ขึ้นนั่งปรกแทน...

Dekwatpa07 ขออนุญาตนำภาพมาลงไว้ ณ.ที่นี้
เพื่อไว้ดูอ้างอิงภานหลัง ดังนี้...


1)หลวงปู่วิบูลย์ สุมโน วัดลำต้อยติ่ง กทม.

ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
2) หลวงปู่เกิด ปริมุตฺโต วัดโพธิ์แทน จ.นครนายก

ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
3) หลวงปู่ชาญ อิณมุตฺโต วัดบางบ่อ จ.สมุทรปราการ


ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
4)หลวงปู่ฟู อติภทฺโท วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา


ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
5)หลวงปู่แขก ปภาโส วัดสุนทรประดิษฐ์ จ.พิษณุโลกตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
6)หลวงปู่เอียด อินฺทวํโส วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา

ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
7)หลวงพ่อเพี้ยน อคฺคธมฺโม วัดเกริ่นกฐิน จ.ลพบุรี
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
8) หลวงพ่อเฮียง จารุวณฺโณ วัดเขาถ้ำ จ.ชลบุรีตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
9)หลวงปู่ถ้ำ ธมฺมิโก วัดถ้ำเขาชะอางค์โอน จ.ชลบุรี


ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
10) หลวงปู่อั้น อภิปาโล วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค) จ.อุทัยธานี


ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
11) หลวงพ่อโปร่ง โชติโก วัดถ้ำพรุตะเคียน จ.ชุมพร


ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๘-๐๖
ลูกช้างอยากมีโอกาสไปบำเพ็ญบุญที่วัด ถ้ำพรุตะเคียนและได้กราบไหว้หลวงพ่อ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
12) หลวงพ่อเสน่ห์ กตปุญฺโญ วัดพันสี จ.อุทัยธานี

ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
13) หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง จ.อุดรธานี


ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
14) หลวงปู่ทองใส จนฺทโสภโณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม (วัดพระขาว)จ.นครราชสีมา


ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
15)พระเทพรัตนสุธี วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี


ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
16)พระพิพัฒน์สังวรคุณ วัดสุทัศน์เทพวราราม กทม.


ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
17)พระปริยัติกิจวิธาน วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา


ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
18) หลวงพ่อผา ฐานธมฺโม วัดไตรสามัคคี จ.สมุทรปราการ


ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
19)หลวงพ่อสุรศักดิ์ อติสกฺโข วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม


ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
20) หลวงพ่อสมชาย พุทฺธสโร วัดโพรงอากาศ จ.ฉะเชิงเทรา

ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
21)หลวงพ่อสุวรรณ โชติธมฺโม วัดไผ่ขวาง จ.ฉะเชิงเทรา


ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
22)หลวงพ่อทองใส สีลคุโณ วัดดงบัง จ.ปราจีนบุรี


ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
23) หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จ.เชียงราย


ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
24) หลวงพ่อเฮง วัดถ้ำผาวังจันทร์ จ.กาญจนบุรี


ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
25) พระอาจารย์วรรณชัย ชยานนฺโท วัดพุทธศรีคีรี จ.เชียงใหม่


ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
26) หลวงพ่อสมชาย โชติปญฺโญ วัดหนองพลวง จ.อุทัยธานี

ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
27) พระอาจารย์หนุ่ม ฐิตโสภโณ วัดบางแวก กทม.


ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
-1 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
28)หลวงพ่อเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา

ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๑๘
และ...

29) หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท วัดป่าเจริญราช จ.ปทุมธานีตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๕-๒๔
สาธุ กับพระคุณเจ้าทุกๆรูปที่ได้มาทำพิธี ขออนุโมทนาครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

การส่งความคิดเห็นของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์เป็นดุลพินิจของทีมงานนะครับเพื่อง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง, แก้ไข, เพิ่ม, หรือลบความคิดเห็นของคุณเหล่านี้และบางส่วนของข้อตกลงการใช้งานได้ตลอดเวลา โดยขออนุญาตไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับ สำหรับท่านใดอยากแก้ไขคอมเม้นท์ตัวเองต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับถึงจะแก้ไขปรับแต่งได้

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


เมนูหลัก

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/veeranon/domains/veeranon.com/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกใหม่
*ลืม รหัสผ่าน หรือ ชื่อผู้ใช้

ตัวนับสถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1567
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1265
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7425
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6185
mod_vvisit_counterเดือนนี้7425
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว34452
mod_vvisit_counterทั้งหมด1165233

Your IP: 207.241.237.102
วันนี้ ๐๗ ธ.ค. ๒๕๕๖

Bookmark


ธรรมะบรรยาย วีดีโอธรรมะ หนังสือธรรมะ รวมรูปภาพ
 
คิดดี พูดดี ทำดี ชีวีมีแต่สุข ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกๆท่าน
Youtube วัดป่าเจริญราช
Facebook วัดป่าเจริญราช