1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนาและสวดมนต์ข้ามปี

PDF พิมพ์

เขียนโดย Admin วันเสาร์ที่ ๐๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

พิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนาและสวดมนต์ข้ามปี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ    "พิธีสืบชะตาหลวง" เป็นประเพณีของชาวล้านนา ที่เป็นสิริมงคลต่อผู้ที่เข้าร่วมพิธี เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุบ้านเมืองหรือต่อชีวิตคนให้ยืนยาว เป็นการเสริมบารมี สะเดาะเคราะห์ พ้นจากโรคาพยาธิ รับโชคลาภและจะมีความสุข ความเจริญ ตลอดจนขจัดภัยอันตรายต่างๆ ที่จะบังเกิดขึ้น วัดป่าเจริญราช ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ได้จัดพิธี "การสืบชะตาหลวงแบบล้านนา" ขึ้นทุกปี และทุกครั้งจะมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างมาก ในปีใหม่ที่จะถึงนี้ก็เช่นกัน วัดป่าเจริญราช กำหนดจัด "พิธีสืบชะตาหลวง" ขึ้นในวันที่ ๓๑ ธันวาคม เวลา ๑๗.๓๐ น. ถึง วันที่ ๑ มกราคม เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ได้กล่าวถึงการจัดพิธีสืบชะตาหลวงใน ครั้งนี้ว่า เป็นการสืบชะตาหลวงแบบล้านนา มีการสวดสะเดาะนพเคราะห์ ๑๒ ราศี ตั้งแต่ปีชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน ซึ่งพิธีสืบชะตาเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของชาวล้านนาที่เชื่อกันว่าเป็น การต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมืองหรือของคนให้ยืนยาว มีความสุข ความเจริญ ตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัยพิธี สืบชะตาหลวง ชาวล้านนาได้ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน ชาวล้านนาในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลต่างรู้จักและยึดมั่นปฏิบัติกันอยู่ เพราะเชื่อว่าทุกข์ภัยทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง และญาติพี่น้องจะหมดหายไปชีวิตก็จะยืนยาวยิ่งขึ้น อีกทั้งเชื่อว่าก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานพร้อมที่ จะสู้กับชะตาชีวิตต่อไป และในการจัดพิธีสืบชะตาหลวงในครั้งนี้ วัดป่าเจริญราชมีวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีสืบชะตาหลวงเพื่อถวายแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และหลังจากเสร็จพิธีแล้ว ในช่วงเช้าของวันที่ ๑ มกราคม ก็จะมีการถวายผ้าป่าสามัคคีและตักบาตรข้าว สารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ด้วย อาตมาภาพจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ในรอบปีส่ง ท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของท่านและครอบครัวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยให้พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีแต่งกายด้วยชุดสีขาวเพื่อความมงคลและความเรียบร้อยสวยงาม

พิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนาและสวดมนต์ข้ามปี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2555
เวลา 17.30 - 19.00 น.
สวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตตภาวนา

เวลา 19.30 น.
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
อ.ญาณภัทร ยอดแก้ว นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย กราบพระรัตนตรัย
คุณดรุณี พัวพันธ์สกุล กล่าวนำขอขมาพระรัตนตรัย
คุณดรุณี พัวพันธ์สกุล จุดเทียนส่องธรรม
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท นั่งยังธรรมาสน์แสดงธรรม
อ.ญาณภัทร ยอดแก้ว นำกล่าวคำอาราธนาศีล 5
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ให้ศีล
คุณดรุณี พัวพันธ์สกุล อาราธนาธรรม
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท แสดงพระธรรมเทศนา
ถวายกัณฑ์เทศน์

เวลา 21.00 น.
พิธีอาราธนาบูชาขัน 5
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท จุดเทียนชัย
จุดเทียนมงคลซ้าย - ขวา
จุดเทียนสะเดาะนพเคราะห์ 9 เล่ม
จุดเทียนสืบชะตา 32 เล่ม
จุดเทียนบูชาโชค 19 เล่ม
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท เปิดกรวยเครื่องราชสักการะถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท จุดเทียนขัน 5
ทำพิธีอาราธนาบูชาขัน 5
จบ

เริ่มพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนาและสวดมนต์ข้ามปี
เวลา 22.00 น.
อ.ญาณภัทร ยอดแก้ว อาราธนาพระปริตร
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
สวดมนต์พระคาถาอิติปิโสรัตนมาลา ๑๐๘
สวดมนต์อุปปาตะสันติ มหาสันติงหลวง
มนต์ระงับเหตุร้ายทั้งปวง
สวดรับนพเคราะห์

เวลา 00.01- 02.00 น.
พิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร สวดส่งนพเคราะห์

เวลา 02.00 - 03.00 น.
ปล่อยประทีปโคมลอย 1,000 ดวง

เวลา 03.00 - 05.15 น.
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท นำสวดมนต์บทพิเศษ
พิธีถวายผ้าป่ามหากุศล
พิธีลาศีล 8
พระสงฆ์ให้พรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ดับเทียนชัย

เวลา 06.00 น.
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 20 รูป

เวลา 07.00 น.
ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

* กำหนดการนี้ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทางวัดได้จัด ข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 500 ชุด ไว้จำหน่ายให้แก่ผู้ร่วมพิธี ไว้เพื่อตักบาตร

ภาพพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนาและสวดมนต์ข้ามปี ของปี 2554-2555
ภาพพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนาและสวดมนต์ข้ามปี ของปี 2553-2554
ภาพพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนาและสวดมนต์ข้ามปี ของปี 2552-2553
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

การส่งความคิดเห็นของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์เป็นดุลพินิจของทีมงานนะครับเพื่อง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง, แก้ไข, เพิ่ม, หรือลบความคิดเห็นของคุณเหล่านี้และบางส่วนของข้อตกลงการใช้งานได้ตลอดเวลา โดยขออนุญาตไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับ สำหรับท่านใดอยากแก้ไขคอมเม้นท์ตัวเองต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับถึงจะแก้ไขปรับแต่งได้

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


เมนูหลัก

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/veeranon/domains/veeranon.com/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกใหม่
*ลืม รหัสผ่าน หรือ ชื่อผู้ใช้

ตัวนับสถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1776
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1265
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7634
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6185
mod_vvisit_counterเดือนนี้7634
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว34452
mod_vvisit_counterทั้งหมด1165442

Your IP: 207.241.237.208
วันนี้ ๐๗ ธ.ค. ๒๕๕๖

Bookmark


ธรรมะบรรยาย วีดีโอธรรมะ หนังสือธรรมะ รวมรูปภาพ
 
คิดดี พูดดี ทำดี ชีวีมีแต่สุข ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกๆท่าน
Youtube วัดป่าเจริญราช
Facebook วัดป่าเจริญราช